ORGANISATIESCAN MET ADVIES

Breng mensen in beweging en houd zelf de regie

Na de organisatiescan met advies heb je

  • Inzicht in de precieze veranderopgave
  • Inzicht in aanwezige hindernissen voor de strategie
  • Inzicht in aanwezige helpende factoren
  • Een gedetailleerd ontwerp van de aanpak, een zgn ‘roadmap’

En kun je zelf aan de slag om de strategie succesvol van de grond te krijgen

Na één of twee intakegesprekken, waarin ik een helder beeld krijg van de organisatiestructuur en de situatie, ontwerp ik een interview waarmee ik de organisatiescan uitvoer. Daarna voer ik 10 tot 20 interviewgesprekken, het aantal is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de diversiteit daarbinnen. We bepalen gezamenlijk wie ik ga interviewen.

Uit de interviews destilleer ik de rode draad en de thema’s die een rol spelen bij uitvoering van de strategie. Deze thema’s bevinden zich in de driehoek mens – organisatie (werkwijze en structuur) – leiderschap. Je ontvangt een handzame samenvatting van de scan. We bespreken gezamenlijk de uitkomsten van de scan – en kijken waar herkenning is en wat onverwachte uitkomsten zijn.

Op basis daarvan maak ik een advies en plan van aanpak:

  • Welke thema’s aandacht verdienen en wat je daarbinnen zou willen bereiken
  • Op welke groepen mensen ga je je richten
  • Welke interventies moeten er uitgevoerd worden om de strategie of gewenste verandering van de grond te krijgen
  • Een handzame roadmap met hierin een overzicht van de groepen en interventies, uitgezet in de tijd

De interventies voer je vervolgens zelf of met een eigen team uit. Het is natuurlijk mogelijk mij zo nu en dan om raad en daad te vragen. Of om mij een bijeenkomst of interventie te laten ontwerpen en/of begeleiden. Hierover maken we vooraf afspraken.

Voor jou?

Deze optie is geschikt als je (enige) veranderervaring hebt, tijd beschikbaar hebt en/of als je een team van collega’s hebt dat gaat helpen om de strategie van de grond te krijgen.