ORGANISATIESCAN & UITVOERING

Besteed de uitvoering uit aan een expert

Na een intake en gedegen organisatiescan stel ik een plan van aanpak op. Dit voer ik uit in nauw contact met het management.

Na afloop…

  • Heb je mensen die zich betrokken voelen bij de nieuwe strategie
  • Is de organisatie aan de slag met de nieuwe strategie en worden resultaten zichtbaar
  • Kun je de nieuwe strategie niet meer wegdenken

Na één of twee intakegesprekken ontwerp ik de interviews voor een organisatiescan. De organisatiescan geeft ons een beeld van de rode draad en de thema’s die een leidende rol spelen bij uitvoering van de strategie. Deze thema’s bevinden zich in de driehoek mens – organisatie (werkwijze en structuur) – leiderschap.

Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak met hierin:

  • Welke thema’s aandacht verdienen en wat je daarbinnen zou willen bereiken
  • Op welke groepen mensen binnen de organisatie we ons primair gaan richten
  • Welke interventies er uitgevoerd moeten worden om de strategie of gewenste verandering van de grond te krijgen
  • Een roadmap met een duidelijk overzicht van de thema’s, doelen, interventies en een interventiekalender

Ik voer het plan uit in nauw contact met het management en andere belangrijke interne stakeholders. Jullie medewerkers worden begeleid en de organisatie leert zelf hoe strategie tot leven komt en geborgd wordt. Na afloop heb je een belangrijke start gemaakt met het ontwikkelen van een lerende organisatie.

Als er behoefte aan is kunnen we ook afspraken maken over incidentele begeleiding om de nieuwe strategie te borgen en/of om een toolbox te ontwikkelen die na afloop blijvend ingezet kan worden door jullie medewerkers of het management.

Voor jou?

Deze optie is geschikt als

  • je de projectleiding om de strategie van de grond te krijgen het liefst uit handen geeft aan een expert
  • je wilt dat je organisatie hier ook vaardigheden in opdoet
  • je er zeker van wilt zijn dat je organisatie de nieuwe strategie gaat (leren) omarmen.